DWL Assurantiegroep
DWD Assurantiegroep
Baetsen Assurantiegroep
KenT Assurantiegroep
Kenniscentrum Pensioen

Verandering schadevrije jaren

30-3-2016

Verandering in terugval van schadevrije jaren motorrijtuigenverzekering

Conform Bedrijfsregeling 11: Roy-data hanteren alle verzekeraars in Nederland vanaf 1 januari 2016 dezelfde regels voor schadevrije jaren. Doelstelling van deze regeling is u als consument een betere inzage te geven wat het effect van een schade op uw opgebouwde schadevrije jaren heeft. In dit bericht leest u meer over deze verandering.

Hoeveel schadevrije jaren verliest u na een schade?

Bij een schuldschade verliest u standaard 5 schadevrije jaren. Wanneer u meer dan 15 schadevrije jaren heeft opgebouwd, dan valt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Rijdt u een jaar lang geen schuldschade? Dan krijgt u er een schadevrij jaar bij.


Bij welke schades valt u niet terug?
In de volgende situaties vindt er geen terugval in schadevrije jaren plaats:

  • Brandschade;
  • Ruitschade;
  • Stormschade;
  • Hagelschade;
  • Braak- of diefstalschade;
  • Schade door een aanrijding met een wild dier;
  • Schade door joyriding;
  • (schade door) diefstal of verduistering;
  • Schade aan de auto ontstaan door een luchtvaartuig;
  • Schade aan de auto door het vervoer van gewonde personen.

Ook wanneer u een schade zelf (terug)betaalt verliest u geen schadevrije jaren. Schade door vandalisme is wel van invloed op uw schadevrije jaren, ook al heeft u hier geen schuld aan.


Waarom voeren we deze wijzigingen door?

Tot 1 januari 2016 ging iedere Nederlandse verzekeraar anders om met schadevrije jaren. Dit zorgde voor veel onduidelijkheid over de gevolgen van een schade. Om ervoor te zorgen dat u altijd weet waar u aan toe bent, hanteren alle verzekeraars in Nederland dezelfde regels bij het verlies van schadevrije jaren.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de regels voor schadevrije jaren of wilt u weten hoeveel schadevrije jaren op uw polis van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

DWL Assurantiegroep besteedt uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op zijn website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. DWL assurantiegroep  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen. DWL Assurantiegroep kan niet garanderen, dat de op de site vermelde informatie en hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.Terug naar nieuwsoverzicht
Bezoekadres
Norbertijnenstraat 61
6166 AH Geleen
Postadres
Postbus 158
6160 AD Geleen
Telefoon: 046-4516189
Fax: 046-4529430
  info@kent.nl
Openingstijden
maandag - vrijdag
08.30 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar van
09:00 – 17:00 uur
Pauze
12.30 -13.00 uur